Je overwaarde benutten

Hoeveel overwaarde je hebt hangt af van het moment waarop je instapte, en de prijsontwikkeling in jouw gemeente — of eigenlijk van jouw specifieke woning. Maatregelen die je sindsdien nam kunnen de prijs verder verhogen, achterstallig onderhoud of een ongunstig energielabel spelen zeker nu een negatieve rol. Verder hangt het er vanaf hoeveel je al afloste op je lening sinds je een hypotheek afsloot.

Overwaarde kan nog steeds worden benut voor diverse doeleinden: als aanvulling op je pensioen, voor ‘leuke dingen’, het levensbestendig maken van je woning (zodat je er langer kunt blijven wonen), of verduurzaming (voor lagere energielasten). En je kunt ook geld vrijspelen om een ander financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld je kind met de aanschaf van een woning.

Er zijn verschillende hypotheekvormen speciaal voor het verzilveren van je overwaarde. Sommige zonder aflossing, anderen met een gegarandeerde rente. En er kan vaak ook een ‘gewoon’ extra hypotheekdeel worden opgenomen.

Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze hypotheekadviseurs en informeer naar de opties die het best bij jou passen.

Hypotheek meenemen naar ander huis

Als je verhuist naar een ander huis, kan het interessant zijn om je hypotheek mee te nemen. Het is immers goed mogelijk dat de hypotheekrente die je nu betaalt een stuk lager is dan wanneer je een nieuwe hypotheek zou afsluiten. Gelukkig kun je bij veel hypotheekaanbieders gebruik maken van een zogenoemde verhuisregeling, ook wel meeneemregeling genoemd. Afhankelijk van de geldverstrekker kun je daarmee je hele hypotheek meenemen. Een andere mogelijkheid is dat je alleen de rente over het nog openstaande bedrag kunt meenemen, voor de rest van jouw rentevaste periode.

Per aanbieder verschillende regels

De regels kunnen van bank tot bank verschillen en vaak moet je ruim van tevoren aangeven wat je plannen zijn. Verder behandelen banken het verhuizen van een hypotheek net zo als het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Dit betekent dat ze opnieuw naar je inkomen, je schulden en de marktwaarde van je (nieuwe) huis kijken.

Aanvullende hypotheek

Zo zijn er nog wel meer regeltjes. Als de verkoopprijs van je oude huis hoger is dan je nieuwe hypotheek, kun je je oude hypotheek waarschijnlijk niet helemaal meenemen. Heb je juist meer geld nodig? Dan zit je voor de aanvullende hypotheek vast aan je huidige geldverstrekker.

Aflossingsvrije hypotheek

Ook een aflossingsvrije hypotheek kun je meenemen naar een andere woning. Als je deze hebt afgesloten vóór 1 januari 2013 mag je de rente ervan bij je aangifte Inkomstenbelasting blijven aftrekken. Maar let op: als je verhuist, geldt dit voor maximaal 50% van de marktwaarde van de nieuwe woning. Het overige hypotheekbedrag moet je wel aflossen.

Spaar- en beleggingshypotheken

Deze twee hypotheekvormen kun je niet meer afsluiten. Maar als je er al één hebt, mag je die wel meeverhuizen. Je kunt ook besluiten om ’m op te heffen. Wat in financieel opzicht de beste keuze is, verschilt van situatie tot situatie. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact met me op.

Afgestemd op jou

Je ziet, het meenemen van je hypotheek naar je nieuwe huis heeft nogal wat aandachtspunten. Gelukkig kennen we ze bij Klaassen & Retz allemaal. Als Erkend Financieel Adviseurs helpen wij je graag met een advies dat optimaal is afgestemd op jouw situatie, je wensen en je voorkeuren.

Huis verduurzamen met je hypotheek, hoe werkt dat?

Wil jij jouw huis verduurzamen, maar heb je geen spaargeld? Of wil je dat spaargeld liever niet in je huis stoppen? Dan kun je misschien je hypotheek inzetten om je huis duurzamer te maken. Hoe dat werkt, leggen we uit in dit artikel.

Al jaren mag je hypotheek niet hoger zijn dan de waarde van je huis. Maar als je wilt verduurzamen, mag je onder voorwaarden tot 6% extra lenen. De rente van die extra hypotheeklening mag je aftrekken bij je belastingaangifte.

Voorwaarden
Je gezinsinkomen moet wel tenminste € 33.000 bruto per jaar zijn, als je meer wilt lenen met je hypotheek. Verder ben je verplicht om het extra geld dat je leent te gebruiken voor energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan vloer- dak- of spouwmuurisolatie, HR++(+) glas, een warmtepomp en/of zonnepanelen.

Bouwdepot
Om ervoor te zorgen dat je dat echt doet, stort de bank het extra bedrag in een zogenoemd bouw- of duurzaamheidsdepot. Je geeft van tevoren aan welke maatregelen je wil nemen. Elke keer als je daarvoor een rekening moet betalen, kun je een deel van het geld opnemen. Blijft er aan het einde van de rit iets over? Dan gebruik je dat bedrag om extra af te lossen op je hypotheek.

Energiebespaarbudget
Weet je nog niet precies wat je wel of niet gaat doen om je huis te verduurzamen en heb je een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG)? Dan kun je misschien beter gebruik maken van het Energiebespaarbudget. Het voordeel daarvan is dat je niet al vooraf hoeft te bepalen wat je gaat doen en hoeveel geld je daarvoor nodig hebt.

Er zijn trouwens banken die het Energiebespaarbudget ook aanbieden als je geen NHG-hypotheek hebt.

Overwaarde
Als je huis meer waard is geworden, of als het meer waard wordt omdat je energiebesparende maatregelen treft, heb je overwaarde. In dat geval is je hypotheek meestal lager dan 100% van je woningwaarde. Ook daardoor kun je misschien meer lenen.

Vergeet de subsidie niet
Verder stimuleert de overheid huizenbezitters om hun woning te verduurzamen. Je kunt voor energiebesparende maatregelen tot wel 30% subsidie krijgen. Neem dat dus mee in je berekeningen.

Advieskosten
Als je een hypotheek afsluit, eisen veel banken dat je daarover eerst advies inwint. Dat geldt meestal ook als je je hypotheek wilt verhogen. Er zijn uitzonderingen, maar de meeste geldverstrekkers stellen hypotheekadvies verplicht voordat ze extra geld uitlenen.

Niet alle banken doen mee
Verder doen niet alle banken mee aan de ‘106%-regeling’. Zelfs niet als je een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) hebt. Wil je weten of je bij jouw (toekomstige) hypotheekverstrekker extra kunt lenen voor energiebesparende maatregelen? Neem dan even contact met ons op. Ook als je andere vragen hebt over de financiering van jouw energiezuinige huis, ben je bij ons aan het juiste adres.

Lagere rente bij beter energielabel
Steeds meer aanbieders van hypotheken moedigen woningbezitters aan hun huis te verduurzamen. Dat doen ze door een ‘duurzaamheidskorting’ te geven op de hypotheekrente: bij een gunstig energielabel betaal je dan minder rente.

Wil je weten of je bij jouw (toekomstige) geldverstrekker extra kunt lenen voor energiebesparende maatregelen? Of jouw bank rentekorting geeft bij energielabel A of hoger? Als Erkend Financieel Adviseurs zijn wij ook Financieel Adviseurs Duurzaam Wonen. Wij helpen je graag verder.

Vaker variabele rente of 1-jarige contracten bij nieuwe hypotheken

Bij het afsluiten van een hypotheek of de keuze voor een volgende rentevaste periode wordt er steeds vaker gekozen voor een variabele rente of termijn van maximaal één jaar. Dit blijkt uit een analyse door De Nederlandsche Bank. Een jaar geleden koos een ruime meerderheid juist voor 20 jaar vast, of langer.

Het zal niemand zijn ontgaan: de hypotheekrentes zijn dit jaar fors gestegen. Waar die naartoe gaan is eigenlijk niet te zeggen. Anders dan de ‘korte’ rente die de Europese Centrale Bank doorrekent aan commerciële banken, en waarover veel in het nieuws komt, hangt het tarief voor hypotheken samen met de rente op de kapitaalmarkt. De ‘10 jaars’-rente daarop is juist de afgelopen maand weliswaar weer met ruim een vijfde gedaald (tussen 24 oktober en 23 november). Vergeleken met vorig jaar november, toen de rente nog negatief was, is de 2% van nu vergelijkbaar met die van eind november 2013.

Bijna 50% meer korte contracten
Volgens DNB werd er in september van dit jaar door banken voor ruim € 1,0 miljard aan nieuwe hypotheken verstrekt met een variabele rente of een rentevaste periode van maximaal één jaar. Ten opzichte van augustus was dat een stijging van 7%. In vergelijking met januari van dit jaar is dat bijna anderhalf keer zoveel (+47%). Binnen de rentevaste perioden zoals DNB die indeelt, is dit de sterkste procentuele toename in de totale waarde van nieuw verstrekte hypotheekleningen.

Minder geleend voor hypotheek
Nemen we alle rentevaste perioden mee dan zien we dat het totaalbedrag van door banken verstrekte nieuwe hypotheken sinds de start van dit jaar met 16% is gedaald. Betrof dat in januari nog € 6,8 miljard, in de maand september was dat ruim een miljard minder (€ 5,7 miljard). De grootste daling (ruim 40%) vindt plaats bij leningen met een rentevaste periode van langer dan tien jaar.

Nu een lagere rente
Sinds begin 2022 stijgt de hypotheekrente snel, na een jarenlange daling. Door de zeer lage rente van de voorbije jaren was het voor huizenkopers aantrekkelijk om de hypotheekrente voor een langere periode vast te zetten. Je bent dan jarenlang verzekerd van lage rentelasten, ook als de rente weer zou stijgen.

Nu de rente snel steeg, leggen meer nieuwe huizenkopers de rente voor een kortere periode vast. Een kortere periode zorgt in de regel ook voor een lager tarief dan bij een lange lange rentevaste periode. Op de korte termijn drukt dat de maandlasten van de hypotheek nog wat, hoewel de korte rente nu al snel hoger is dan de lange van een jaar geleden.

Straks hogere lasten?
Of je voor eenzelfde woning dit jaar alsnog start met hogere hypotheeklasten dan een jaar geleden is mede afhankelijk van welke prijs je weet uit te onderhandelen met de verkoper. Daarvoor is nu wel wat meer ruimte signaleren makelaarsverenigingen. Maar hoe die nu wat lagere korte rente op termijn uitpakt? Dat blijkt pas aan het einde van je rentevaste periode.

De toekomst is ongewis, dus laat je altijd goed voorlichten door je adviseur over de mogelijke scenario’s en hoe je je tegen diverse risico’s indekt. Bijvoorbeeld met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), als de woning niet te duur is. Mocht je dan onverhoopt de hypotheek niet meer kunnen betalen dan is er hulp en blijf je bij een gedwongen verkoop van de woning niet ook nog met een hypotheekschuld achter. De grens van NHG gaat per 1 januari met € 50.000 omhoog naar € 405.000  — of tot 6% meer als je daarmee energiebesparende maatregelen financiert. Daarnaast zijn er natuurlijk verzekeringen, tegen overlijden, arbeidsongeschiktheid, enzovoort. Bespreek die.

 

Bron: Nationale hypotheekbond

Nationaal Koopfonds voor starters

Wie op zoek is naar een eerste eigen woning kan in de toekomst rekenen op een tegemoetkoming van het Rijk. Er komt € 40 miljoen beschikbaar in een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen, met name voor koopstarters met een middeninkomen.

Als expertisecentrum voor betaalbare koopwoningen lanceerde Stichting OpMaat eind oktober het voorstel voor zo’n nationaal fonds. Doel daarbij is om nieuwbouw voor meer starters haalbaar te maken, bijvoorbeeld via de zogenaamde KoopStart verkoopregeling. De regeling is bedoeld voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tot € 65.000.

Men kan daarmee, dankzij een bijdrage uit het Koopfonds ver onder de marktprijs een nieuwbouwwoning kopen.

Bijdrage terugbetalen helpt anderen op termijn

De bijdrage is bedoeld als opstapje. Bij latere verkoop van de woning dient deze weer te worden terugbetaald aan het fonds. Op dat moment wordt ook de waardeontwikkeling van de woning met het fonds gedeeld. het geld wat op deze manier terugvloeit gebruikt het Koopfonds vervolgens weer om nieuwe starters te helpen met hun financiering.

Volgens Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van OpMaat, biedt het fonds niet alleen een oplossing voor woningzoekenden. “Door het Nationaal Koopfonds Betaalbare Koopwoningen is de drempel voor ontwikkelaars, corporaties en gemeenten om betaalbaar te verkopen ook een stuk lager geworden.”

Brede steun in de Kamer
Het begrotingsamendement voor de financiering van een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen met 40 miljoen is op 7 november ingediend door CDA-kamerlid Jaco Geurts. Medeondertekenaars waren VVD, D66 en CU. Het voorstel kon op breed draagvlak rekenen: alle Kamerleden stemden voor dit voorstel. Men is van mening dat meer koopstarters met een middeninkomen een eerste huis kunnen kopen. Het Nationaal Koopfonds moet de inzet van succesvolle verkoopregelingen, zoals KoopStart, bevorderen.

Bron: Nationale hypotheekbond

Veranderingen in 2023

En we jubelen nog even door….!

Alhoewel de jubelton met ingang van het komende jaar wordt afgeschaft, zijn er diverse mogelijkheden om ook nog de komende twee jaar van de grote schenkvrijstelling gebruik te maken.

Zo kun je dit jaar de jubelton nog schenken. Geheel of gedeeltelijk, want de mogelijkheid bestaat om dit jaar een gedeelte te schenken en het volgend jaar het restant.

De jubelton moet wel uiterlijk 31 december 2024 zijn gebruikt waarvoor die bedoeld is: de koop van een woning of aflossing van een hypotheek.

Zelfs als je nu nog geen enkel vooruitzicht hebt om een ton te schenken, kun je “vooruitjubelen”.

Hoe zonde zou het zijn om de vrijstelling mis te lopen als je in 2023 ineens wel een ton kunt schenken. Je kunt dan dit jaar een klein bedrag (denk aan een paar euro) schenken en mocht je onverhoopt een loterij winnen: het restant dan in 2023. Lukt het niet, dan is het jammer.

Verbind aan de jubelton altijd wel de (ontbindende) voorwaarde dat als het geld niet gebruikt wordt waar het voor bedoeld is, de schenking komt te vervallen.
En doe aangifte voor 1 maart 2023. Of leg dit voor aan uw notaris.

Vanaf 2023 subsidie voor één isolatiemaatregel

Denk je erover om jouw woning in 2023 te  verduurzamen om te besparen op je maandelijkse lasten of je wooncomfort te vergroten? Dan is het isoleren van je woning vaak een een goede stap. De landelijke ISDE-Subsidie dekt zo’n 30% van de kosten als je minstens twee verschillende duurzame maatregelen treft in je woning (twee isolatiemaatregelen of één isolatiemaatregel in combinatie met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet).

Vanaf 1 januari 2023 is het ook mogelijk om een subsidie aan te vragen voor één isolatiemaatregel. Deze subsidie dekt gemiddeld 15% van de kosten en kun je aanvragen voor maatregelen die je na 2 april 2022 hebt laten uitvoeren. De aanvraag dien je binnen een jaar te doen, nadat de maatregel is uitgevoerd en betaald.

Veranderingen overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers of rechtspersonen wordt per 1 januari 2023 verhoogt van 8% naar 10,4%. Het kabinet hoopt om met deze wijziging de positie van starters en doorstromers op de woningmarkt te versterken.

Ben je een startende huizenkoper en ben je tussen de 18 en 35 jaar? Dan betaalde je in 2022 geen overdrachtsbelasting voor een woning van maximaal € 400.000. Vanaf 1 januari 2023 is dit bedrag verhoogd naar maximaal € 440.000.

Let op! je moet wel zelf in de woning gaan wonen.

Hogere NHG-grens

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heb je een financieel vangnet voor als je bijvoorbeeld door omstandigheden jouw hypotheek niet meer kunt betalen of als je na de verkoop van je woning met een restschuld blijft zitten.

Op dit moment (lees 2022) kun je een hypotheek met NHG krijgen, als je een woning koopt met een waarde van maximaal € 355.000.

In 2023 wordt deze grens omhoog geschroefd naar € 405.000. Met energie besparende voorzieningen wordt de kostengrens in 2023 zelfs € 429.300.  Ben jij van plan om een woning te gaan kopen, dan is het handig om hier rekening mee te houden.

Extra aflossen in 2022

Als je extra kunt aflossen op je hypotheek is dat een goede zet. Wil je dat doen, dan is het goed om dat nog dit jaar te doen (2022) in verband met de jaarlijkse afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

Per 1 januari 2023 wordt deze namelijk verder beperkt tot een maximaal aftrektarief van 36,93%. Belastingplichtigen, waarbij de top van het inkomen in box 1 met 49,5% wordt belast (in 2023 vanaf € 73.071), worden met een hoger tarief belast (49,5%) dan het tarief dat geldt voor de renteaftrek (36,93%).

Wil je meer weten over al deze veranderingen. Onze hypotheekadviseurs bij Klaassen & Retz helpen je graag!