Wie op zoek is naar een eerste eigen woning kan in de toekomst rekenen op een tegemoetkoming van het Rijk. Er komt € 40 miljoen beschikbaar in een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen, met name voor koopstarters met een middeninkomen.

Als expertisecentrum voor betaalbare koopwoningen lanceerde Stichting OpMaat eind oktober het voorstel voor zo’n nationaal fonds. Doel daarbij is om nieuwbouw voor meer starters haalbaar te maken, bijvoorbeeld via de zogenaamde KoopStart verkoopregeling. De regeling is bedoeld voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tot € 65.000.

Men kan daarmee, dankzij een bijdrage uit het Koopfonds ver onder de marktprijs een nieuwbouwwoning kopen.

Bijdrage terugbetalen helpt anderen op termijn

De bijdrage is bedoeld als opstapje. Bij latere verkoop van de woning dient deze weer te worden terugbetaald aan het fonds. Op dat moment wordt ook de waardeontwikkeling van de woning met het fonds gedeeld. het geld wat op deze manier terugvloeit gebruikt het Koopfonds vervolgens weer om nieuwe starters te helpen met hun financiering.

Volgens Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van OpMaat, biedt het fonds niet alleen een oplossing voor woningzoekenden. “Door het Nationaal Koopfonds Betaalbare Koopwoningen is de drempel voor ontwikkelaars, corporaties en gemeenten om betaalbaar te verkopen ook een stuk lager geworden.”

Brede steun in de Kamer
Het begrotingsamendement voor de financiering van een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen met 40 miljoen is op 7 november ingediend door CDA-kamerlid Jaco Geurts. Medeondertekenaars waren VVD, D66 en CU. Het voorstel kon op breed draagvlak rekenen: alle Kamerleden stemden voor dit voorstel. Men is van mening dat meer koopstarters met een middeninkomen een eerste huis kunnen kopen. Het Nationaal Koopfonds moet de inzet van succesvolle verkoopregelingen, zoals KoopStart, bevorderen.

Bron: Nationale hypotheekbond