Hypotheek en schenkingen

Uw kinderen, iemand anders uit uw familie of goede vrienden willen voor de eerste keer een woning kopen, maar hebben niet voldoende financiële middelen om dat te doen.

Dan kunnen deze starters op de hypotheekmarkt soms wel een steuntje in de rug gebruiken voor de aankoop van een eerste woning. Helemaal nu de hypotheeknormen opnieuw strenger zijn geworden. Dit geldt ook voor de huizenbezitters die hun woning hebben gekocht op de piek van de woningmarkt in 2008 en waarvan de woningwaarde is gedaald.

Zij kunnen worden geholpen door een schenking van familieleden of bekenden. Ook in 2019 kan dit fiscaal vriendelijk door de verruimde schenkingsvrijstelling. Met een ‘leen-schenk-constructie’ profiteren zowel degene die schenken als de begunstigde.

Vrijstelling bij schenking voor woning

In 2019 is de schenkingsvrijstelling voor de woning verruimd tot 100.800 euro.
Tot dit bedrag kunt u eenmalig belastingvrij schenken. Dit kan voor de aankoop van een woning, maar ook voor het aflossen van en hypotheek, het opvangen van een restschuld of het onderhoud of verbetering van de woning.

Het goede nieuws is dat er geen familieband hoeft te zijn voor deze schenkingsvrijstelling. Wel moet de begunstigde tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Partners worden bij de schenking als 1 persoon gezien.

Heeft u de verhoogde schenkingsvrijstelling al gebruikt? Misschien bent u niet onbekend met het doen van dergelijke schenking en heeft u in het verleden al eens gebruik gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling. Dan kan het zijn dat u in 2019 niet of minder belastingvrij mag schenken. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen:

Heeft u voor 2010 een beroep gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling, dan is in 2019 een bedrag tot € 28.206,- vrijgesteld van belasting.

Heeft u van 2010 tot en met 2014 een beroep gedaan op de schenkingsvrijstelling, dan kunt u in 2019 geen beroep doen op de hogere schenkingsvrijstelling.

Heeft u in 2015 of 2016 een beroep gedaan op de schenkingsvrijstelling? In 2018 de verhoogde vrijstelling gebruikt, maar niet in 2017? Dan kunt u in 2019 dit bedrag aanvullen met maximaal € 47.168,-.

Heeft u in 2017 of 2018 de schenkingsvrijsteling voor eigen woning gebruikt, maar niet het maximale bedrag, dan mag u de rest in 2019 of 2020 gebruiken.

Lenen en weer schenken voor de hypotheek?

Door lenen en schenken te combineren kan nog meer voordeel worden behaald. Met een leen-schenk-constructie profiteren zowel de begunstigde als degene die schenken. Dit houdt de constructie in het kort in:

Naast de hypotheek wordt een deel van de koopsom onderhands geleend.
Beide partijen spreken een looptijd en rente af (fiscaal aftrekbaar!).
Een deel van de jaarlijkse aflossing wordt terug geschonken.
Dit zorgt voor een win-winsituatie. De koper van de woning kan meer lenen tegen gunstige voorwaarden. Degene die het geld ter beschikking stelt kan rekenen op een hoger rendement dan de spaarrente op dit moment.

Wilt u in 2019 schenken voor de woning?
Neemt u dan contact op met de hypotheek adviseurs van Klaassen & Retz.
Wij onderzoeken graag wat voor u de mogelijkheden zijn.