Tot en met 31 december 2022 kunnen personen tussen de 18 en 40 jaar een belastingvrije schenking van ruim een ton ontvangen. Dit mag worden gebruikt voor de aankoop, het onderhoud en/of de schuldaflossing van een woning. In de volksmond is deze schenking bekend als “Jubelton”.

Vanaf 2023 verlaagt het kabinet deze belastingvrije schenking van
€ 106.671 naar € 28.947. Dat scheelt best veel.

Wil jij iemand toch nog graag de jubelton schenken, dan moet je dat dus voor 2023 doen. Ook als je het volledige bedrag nog niet bij elkaar gespaard hebt, is het alsnog mogelijk om een groot bedrag te schenken. In dit geval schenk je alvast een (klein) gedeelte van het bedrag in 2022.

Vervolgens kun je dit bedrag in 2023 nog aanvullen tot € 106.671. Voor deze zogenoemde spreidingsmogelijkheid wordt gekeken naar het jaar waarin de eerste schenking wordt gedaan.
De ontvanger van de schenking dient dan wel in 2022 in een aangifte schenkingsvrijstelling een beroep te doen op de verhoogde vrijstelling.

Wil je nog dit jaar geld schenken of wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.