Hypotheeknormen 2023: iets meer hypotheek voor meeste huishoudens

De meeste huishoudens kunnen in 2023 iets meer lenen voor de aanschaf van een woning, als rekening wordt gehouden met de verwachte loonstijgingen. Voor tweeverdieners telt het tweede inkomen vanaf 2023 volledig mee bij bepaling van de maximale hypotheek. Daarnaast is het kabinet van plan de normen in 2024 aan te passen voor het meewegen van studieschulden en de energiezuinigheid van de woning.

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge (foto) schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer: “De meeste huishoudens kunnen volgend jaar verantwoord iets meer lenen voor een woning. Dit komt vooral door de verwachte loonstijgingen en de koopkrachtmaatregelen van het kabinet.

Het is belangrijk dat mensen een huis kunnen kopen dat zoveel mogelijk past bij hun wensen en persoonlijke situatie. Tegelijkertijd moeten huishoudens voldoende geld overhouden voor andere essentiële uitgaven als boodschappen en energie. De jaarlijkse actualisatie van de leennormen is een goed systeem om te voorkomen dat huizenkopers te veel lenen en hun hypotheek niet meer kunnen betalen.”

Maximale leenruimte
Indien rekening wordt gehouden met de door het CPB verwachte loonstijging van 3,7% en een gelijkblijvende rente, kunnen de meeste huishoudens volgend jaar iets meer lenen.

De Jonge: “Zonder loonstijging daalt de maximale leenruimte voor alle huishoudens. Wijzigingen in de hoogte van de rente hebben ook invloed op de hoogte van de hypotheek.
Het afgelopen jaar is de hypotheekrente fors gestegen wat een negatieve invloed heeft gehad op de maximale hoogte van de hypotheeklening.

Zoals gebruikelijk, heeft het kabinet de leennormen voor 2023 vastgesteld op basis van het onafhankelijk advies van het Nibud.”
Volledig meetellen tweede inkomen

Hypotheekverstrekkers kunnen vanaf 2023 bij tweeverdieners het tweede inkomen volledig meenemen bij de bepaling van de maximale hypotheek. Het Nibud heeft dit geadviseerd. Dit jaar weegt het tweede inkomen nog voor 90% mee.

Het zwaarder meewegen van het tweede inkomen van tweeverdieners voorkomt dat de leencapaciteit van tweeverdieners terugloopt als gevolg van de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting. De impact van deze wijziging op de leenruimte is beperkt. Tweeverdieners kunnen gemiddeld over alle inkomens zo’n 3200 euro meer lenen dan wanneer het tweede inkomen voor 90% wordt meegeteld.

Nieuwe methode meewegen studieschulden
Het kabinet heeft het voornemen om in 2024 over te stappen naar een nieuwe methode om de invloed van studieschulden op de leenruimte van oud-studenten te bepalen.

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat voor starters de actuele stand van de studieschuld bepalend wordt bij het aanvragen van een hypotheek. Dit moet oud-studenten die extra hebben afgelost meer ruimte bieden om te lenen.
De Jonge: “Het Nibud constateert namelijk dat de huidige methodiek een accuraat beeld geeft van de maandelijkse lasten die horen bij een studielening wanneer een oud-student niet extra heeft afgelost – dus naast de reguliere aflossingen – op de studieschuld. Maar in situaties waarin wél extra is afgelost op de studieschuld, kan de huidige methodiek leiden tot onnodige beperking van de leenruimte. Daarom adviseert het Nibud om de mogelijkheid uit te werken om per 1 januari 2024 over te stappen op een methode gebaseerd op de actuele maandlasten van de studielening.”

Differentiatie leennormen naar energieverbruik
De Jonge: “Het kabinet is van plan om vanaf 2024 bij de vaststelling van de maximale hypotheek meer rekening houden met het uiteenlopende energieverbruik van woningen.

Bij de aankoop van een woning met een laag energieverbruik of bij het nemen van energiebesparende maatregelen, kan de consument verantwoord een hogere hypotheek aangaan.

De maandelijkse energielasten zullen voor deze consument namelijk relatief laag zijn. Het Nibud adviseert om bij de uitwerking goed te kijken naar enkele punten rondom het gebruik van het energielabel. De ministeries van BZK en Financiën zullen deze punten samen met de sector uitwerken.”

Wil je weten wat dit in jouw situatie betekent en hoeveel hypotheek jij nu kan lenen? Voor het kopen van een woning, het oversluiten van je hypotheek of het verhogen van je bestaande hypotheek voor bijvoorbeeld verduurzaming van je huis?Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze hypotheekadviseurs.

Verduurzamen van je woning loont; een voorbeeld

Heb jij ook een hoge energierekening? Of loopt jouw energiecontract binnenkort af en verwacht je maandelijks flink meer te gaan betalen?

Denk dan eens aan het verduurzamen van jouw woning. Want hoe minder energie je verbruikt, hoe lager de energierekening. En met de huidige hoge energieprijzen is dat wel zo fijn. Daarnaast draag je bij aan een beter milieu.
Het verduurzamen van een woning vergt wel een extra investering. Heb je eigen middelen, dan levert het investeren in duurzaamheidsmaatregelen je veel meer op dan het geld op een spaarrekening laten staan. Maar je kunt de kosten ook financieren.

Een voorbeeld
Jan heeft nu een energierekening van € 600,- per maand. Dit betekent dat Jan in 30 jaar 216.000,- aan energie uitgeeft. Bij een jaarlijkse prijsstijging van 1% betaalt Jan € 250.448.- Wanneer Jan te maken krijgt met een jaarlijkse prijsstijging van 3%, dan betaalt hij zelfs
€ 342.540,-. De maandelijkse energierekening van Jan is dan in jaar 30 opgelopen tot boven € 1.400,-. Jan wil nu graag maatregelen treffen. Door zijn woning te verduurzamen verwacht Jan veel minder energiekosten te gaan betalen en houdt hij maandelijks meer geld over.

Maar het verduurzamen van zijn woning kost geld en Jan heeft niet genoeg geld gespaard om dat te kunnen betalen. Maar Jan wil ook geen hoge energierekening en dus wil Jan investeren in zonnepanelen, in een warmtepomp, hij wil zijn dak, vloer en spouwmuren isoleren en zijn ramen vervangen door HR++ glas. Jan vraagt zich af of hij dit kan financieren, mogelijk met een tweede hypotheek.

Het verduurzamen van zijn woning kost Jan ca. € 36.700,-
Maar omdat Jan aanspraak kan maken op subsidie, blijft er voor Jan netto € 25.635,- over die hij moet financieren. Om dit te financieren wil Jan een 2e hypotheek afsluiten op zijn woning.

Jan heeft hiervoor een hypotheek nodig van € 30.000,- (dit bedrag is afhankelijk van huidige hypotheekbank en eventuele financieringskosten)

Op basis van een extra annuïteitenhypotheek, berekend met een rentepercentage van 4,5% en een looptijd van 30 jaar, gaat Jan voor het verduurzamen van zijn woning bruto € 152,- per maand betalen. Omdat Jan € 42,- terug krijgt via de inkomstenbelasting, betaalt Jan momenteel maar € 110,- netto per maand.

Met alle maatregelen bespaart Jan nu € 490,- per maand, maar die besparing loopt in die 30 jaar alleen maar op, tot ca.€ 1.250,- per maand in jaar 30.

Zo heeft Jan een heerlijk warme woning, heeft Jan zeer lage energiekosten en houdt hij maandelijks meer geld over; Jan zit er op alle fronten warmpjes bij.

Wil jij weten wat jouw mogelijkheden zijn en wat jij kan besparen? Maak dan een vrijblijvende afspraak met de hypotheekadviseurs van Klaassen en Retz. Dat kan via 072-576 25 35, via info@kr.nl of klik op onderstaande button.

 Nog even op een rijtje

Maatregel    Eenmalige kosten  Subsidie/BTW

Zonnepanelen

(18 st met omvormer)

€         11.500,00 €          2.415,00

Warmtepomp

(volledig elektrisch)

€           9.500,00 €          2.850,00
Dakisolatie (schuin dak)€           4.400,00 €          1.900,00
Vloerisolatie (onderkant vloer)€           1.500,00 €            500,00
Spouwmuurisolatie€           2.400,00 €            800,00
HR++ glas in bestaande kozijnen€           7.400,00 €          2.600,00
€         36.700,00 €        11.065,00
Totale netto investering€         25.635,00
Benodigde hypotheek (afhankelijk van huidige hypotheekbank en eventuele financieringskosten)
Bijvoorbeeld€         30.000,00
Op basis van een extra annuïteitenhypotheek (berekend met een rentepercentage van 4,5%)
Bruto maandlast€      152,00
Gemiddelde belastingteruggave€        42,00
Netto maandlast€      110,00

Door met lagere hypotheekrente, of voorkom een hogere

Dóór met lagere hypotheekrente, of voorkom een hogere

Met ruim 3% ligt de huidige hypotheekrente vér beneden de 13% van begin jaren tachtig. Wie korter terugkijkt, vergelijkt echter met nóg lagere markttarieven. Of die ooit weer terugkomen is niet duidelijk. Wel wat je nu of dan kunt doen om je hypotheekrente te verlagen of zeker te stellen.

In tien jaar tijd daalde het 10-jaars tarief van ruim 5% tot minder dan 1%. Sloot je de afgelopen jaren een hypotheek af dan tekende je dus vaak voor een ‘historisch lage’ rente. Logisch dat velen die meteen voor 20 of zelfs 30 jaar vastlegden. Vanaf eind vorig jaar ging het plots weer hard omhoog, met medio juli als voorlopige piek (op het niveau van acht jaar eerder). De afgelopen weken verlagen veel geldverstrekkers de hypotheekrentes weer wat. Wat betekent dat voor je huidige hypotheek als dat doorzet? Of als er een verdere stijging in het verschiet ligt?

Wat je kunt doen

Bij het afsluiten van een hypotheek spreek je af hoe lang de rente die je betaalt vastligt. Tijdens deze rentevaste periode hoef je niets te doen, maar soms is dat wel verstandig — zie hieronder. Loopt die periode af dan doet je geldverstrekker je een voorstel met nieuwe rentes, gekoppeld aan diverse termijnen. Je financieel adviseur kan je helpen bepalen wat gunstig is, én of de overstap naar een andere partij misschien voordelen biedt. Maar ook vóór die tijd kan een aanpassing van je hypotheek dus lonen. We onderscheiden vijf manieren.

“Steeg je woning in waarde dan kan je huidige rente mogelijk naar beneden”

Lagere tariefklasse

Ook wanneer de marktrente niet lager is dan wat je nu betaalt, kom je mogelijk toch in aanmerking voor een lager tarief. Dit geldt met name voor wie geen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft. Leende je namelijk ‘maximaal’ ten opzichte van de toen geldende marktwaarde van je woning dan rekent je geldverstrekker een risico-opslag. Soms ook als je wat minder leende. Er zijn diverse tariefklassen — boven de basisrente — gerelateerd aan hoeveel je restschuld is versus de actuele marktwaarde van je woning. Aflossen verlaagt je schuld, en de huizenprijzen zijn fors gestegen. Alle reden dus voor een gunstiger tarief voor jouw hypotheek?

Helaas passen niet alle geldverstrekkers hun tarieven tijdens een rentevaste periode automatisch aan als je aflost. En niet een doet dat spontaan als je woning meer waard werd. Een kwestie van zelf aan de bel trekken dus, of — beter nog — even overleggen met je adviseur. Die kent de voorwaarden, en die kunnen per geldverstrekker flink verschillen.

Hierna volgen drie manier waarop je kunt profiteren als de rente weer gaat dalen, of wanneer de huidige marktrente alsnog lager is die jij op dit moment betaalt.

Rentemiddeling

Daalt de marktrente (fors) onder wat je nu betaalt, dan is er vaak rente­middeling mogelijk. Je kiest dan een nieuwe rentevaste periode met bijbehorende rente. Omdat je wat wijzigt binnen je rentevaste periode berekent je geldverstrekker je daarbij wel een opslag. Daarmee ligt je nieuwe hypotheekrente tussen je oude hoge rente en dan geldende lagere marktrente. Vanwege de opslag zijn de overige kosten relatief laag. Je hoeft dus nauwelijks eigen geld aan te spreken.

Rentewijziging

Bij een gunstiger marktrente kun je ook kiezen voor een tussentijdse wijziging. Je gaat dan direct over naar de marktrente die hoort bij de nieuwe periode. Maar ook hiermee breek je je overeenkomst open, en daarvoor brengt de geldverstrekker je een ‘boeterente’ in rekening. Heb je eigen geld dan is een wijziging veelal gunstiger dan middeling, want het bedrag ineens is vaak lager dan de opslag gedurende de nieuwe periode. Bedenk wel of je dit bedrag kunt missen en of je er op een andere manier misschien meer rendement mee kunt behalen.

Oversluiten

Sterk gedaalde tarieven en onderlinge concurrentie deden veel huiseigenaren de laatste jaren wisselen van hypotheek. Je onafhankelijk adviseur kan uit veel aanbieders de voor jou meest gunstige kiezen — qua tarieven én voorwaarden. Je betaalt hem of haar wel advies- en bemiddelingskosten en moet langs de notaris, maar deze financierings­kosten zijn aftrekbaar. Dat scheelt dus minimaal 37%. Voordeel ten opzichte van een tariefs­wijziging is verder dat je de ‘boeterente’ mee kunt financieren en niet uit eigen geld hoeft te voldoen.

Verduurzamen

De stap naar een groen label voor je woning zorgt niet alleen voor lagere energielasten, meer comfort én een hogere verkoopprijs. Voor duurzame woningen hanteren diverse aanbieders ook speciale, lagere rentes. Misschien jouw huidige geldverstrekker ook? Zo niet, dan zullen wij er als onafhankelijk adviseurs hier rekening mee houden als tussentijds oversluiten of overstappen aan het einde van je rentevaste periode aan de orde komt.

Bron: Nationale hypotheekbond

Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Maak dan een vrijblijvende afspraak met één van onze hypotheekadviseurs.

Energierekening verlagen vs hypotheek

In juli lag de prijs voor een nieuw gascontract op 28,3 cent per kilowattuur, blijkt uit gegevens van de Household Energy Price Index (HEPI). Daarin worden maandelijks de energieprijzen in 33 Europese landen met elkaar vergeleken.

Dat komt neer op 2,76 euro per kubieke meter.

En dat is dus meer dan waar dan ook in Europa. De verschillen zijn met recht gigantisch te noemen. In Nederland betalen we bijna 11 keer zoveel als in Hongarije, het land waar het gas het goedkoopst is.

Een van de oorzaken waarom in Nederland de kosten zo hard omhoog zijn geschoten, is dat aanbieders van gas helemaal gestopt zijn met het aanbieden van langeretermijncontracten. Mensen kunnen daardoor alleen nog maar kiezen voor variabele tarieven, die min of meer direct meebewegen met de gasprijs op de beurs.

Daarnaast heeft Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, weinig beschermingswallen opgeworpen voor consumenten. In landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk heeft de overheid een maximumtarief ingesteld. In weer andere landen worden energiemaatschappijen gesubsidieerd om de prijzen laag te houden.

Dat soort prijsplafonds kennen we niet in Nederland, en dat merken huishoudens elke dag. Steeds meer mensen hebben moeite de alsmaar stijgende energierekening te betalen.

Inmiddels is de gasprijs weer gestegen en vrezen veel huishoudens de aankomende winter. Je wilt niet in de kou zitten maar het dubbele of driedubbele gaan betalen voor je gasrekening (en wie weet nog wel meer) is ook geen fijne optie. Zaak dus om je energiekosten flink te dempen en je woning te voorzien van zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp of een boiler.

Maar dat is best een uitgave! Hoe betaal je dat?

Veel mensen weten niet dat je je huis kunt verduurzamen door je hypotheek te verhogen of over te sluiten. De hypotheekrente is nu nog vrij laag maar aangezien de Europese Centrale Bank gisteren de rente heeft verhoog om de inflatie te dempen, kan dat zomaar zijn weerslag hebben op de hypotheekrente.

Kortom, wellicht is nu het moment om serieus na te denken over het verduurzamen van je woning.

Wil je weten wat mogelijk is en hoe dat financiële plaatje er maandelijks uit gaat zien? Maak dan een vrijblijvende afspraak met één van de hypotheekadviseurs van Klaassen & Retz via info@kr.nl, telefonisch op 072-5762535 of klik op onderstaande button

Asbest verwijderen en hypotheek

Asbest laten verwijderen en je hypotheek

Heb jij een dak op je tuinhuisje of een schuur met golfplaten, of heb je dakleien op je woning die zijn geplaatst voor 1994?; dan is de kans aanwezig dat er asbest in zit en is het aan te raden om dit te laten onderzoeken.

Waarom?

Naast het feit dat het je gezondheid kan aantasten, is de aanwezigheid van asbest in of aan je woning, schuur of tuinhuisje per 1 januari 2024 verboden!

Hoe herken je de aanwezigheid van asbest?

Door laboratoriumonderzoek kan met zekerheid vastgesteld worden of je met asbest te maken hebt, maar er zijn wel aanwijzingen. Want waar vindt je asbest?

Asbest vind je het meest op deze vijf plaatsen:

  • in rookkanalen
  • in golfplaten daken
  • in brandwerend materiaal bij de cv-ketel,
  • onder een vinylvloerbedekking
  • in of aan dakleien

Wat is asbest eigenlijk?

Asbest is een verzamelnaam voor microscopisch kleine vezels die zowel sterk als rekbaar zijn. Daarnaast heeft het een grote weerstand tegen hitte, zuur en chemicaliën. Dat maakt het uitermate geschikt voor de bouw. Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog werd asbest veelvuldig gebruikt.

In de jaren dertig werd al gewezen op de gezondheidsrisico’s. Sinds 1993 is het gebruik van asbest in de bouw verboden. Volgens cijfers van Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn er in Nederland ongeveer 120.000 woningen met asbest.

Is asbest gevaarlijk dan?

De meeste mensen weten wel dat asbest gevaarlijk is.
Zolang de asbest vaste vorm heeft, is er weinig aan de hand. Maar vooral bij daken die wat ouder zijn kan het een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Het inademen van de vezels kan zorgen voor zogenoemde ‘stoflongen’, ook bekend als asbestkanker.

Mede daarom besliste de overheid dat in 2024 alle asbesthoudende daken waarbij het asbest in contact staat met de buitenlucht verwijderd moeten zijn.

Ben ik verantwoordelijk voor de verwijdering?

Antwoord is: JA!

Als woningeigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Maar doe dat vooral niet zelf. Als je asbest verwijderd komen er deeltjes vrij doordat het niet meer in vaste vorm aanwezig is. Bij inademing van die deeltjes kan dat grote schadelijke gevolgen voor je gezondheid hebben en dat wil je voorkomen, toch?

Voor het verwijderen van asbest kun je het beste een professioneel asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Veiligheid voor alles!

Wat kost het laten verwijderen van asbest?

 Het laten verwijderen van asbest kan flink in de papieren lopen. Hoeveel geld het kost is afhankelijk van de hoeveelheid asbest in en rond je woning. Helaas is het subsidie potje inmiddels leeg en wordt deze niet meer aangevuld. Dit betekent dat de volledige kosten voor de eigenaar zijn.

Verwijderen Asbest en Hypotheek

Het verbouwen van een woning, het aanbrengen van energiebesparende maatregelen maar ook het verwijderen van asbest kan worden gefinancierd door uw bestaande hypotheek te verhogen.
(indien uw hypotheek en de overwaarde op uw woning dit toelaat)

De kosten van het verwijderen van asbest zijn niet aftrekbaar van de belasting.
De kosten die je maakt voor het verhogen van uw hypotheek zijn dat wel.

Neemt contact op met Klaassen & Retz om de mogelijkheden te bespreken.